Blok konopny (trocinobeton) to lekki beton. Jest on wykonany z mieszanki organicznych napełniaczy: paździerza konopi, składnika wiążącego (zazwyczaj cementu portlandzkiego) i wody. I także utwardzacz (przyjazny dla środowiska dodatek), przyspieszający utwardzanie cementu. Charakteryzuje się wysokimi zdolnościami izolowania termicznego, akustycznego a także wysoką paroprzepuszczalnością i pojemnością cieplną. Właściwości te sprawią, że w domu z bloku konopnego panować będzie zdrowy i komfortowy mikroklimat.

blok konopny 200

Jest podzielony na następujące typy:

Jest on stosowany do produkcji bloczków i konstrukcji monolitycznych.

  • Termoizolacyjny blok konopny, gęstość od 400 do 500 kg / m3;
  • Strukturalny blok konopny, gęstość powyżej 500 do 850 kg / m3.

Oferujemy bloki trocinobetonowe strukturalne i termoizolacyjne produkowane z paździerza konopi, które mają wyższą izolacyjność od wiórów drzewnych.

Zalety budowania domu z konopi

Cena:
Koszt budowy 1 m2 ściany jest tańszy niż beton napowietrzony, skorupiaki i cegły. Konstrukcja bloku konopnego z trocinobetonu oszczędza pieniądze, a koszt 1m3 bloku konopnego jest nieco wyższy, ale ostateczna cena 1m2 gotowej ściany będzie tańsza. Ściana z trocinobetonu szerokość 30 cm, 500 gęstość nie wymaga dodatkowej izolacji, odpowiada normie odporności na przenoszenie ciepła R = 3,2 m.kV * K / W, co odpowiada europejskim normom izolacji. Warto również zauważyć, że betonowe bloki konstrukcyjne są połączone ze sobą specjalnym roztworem kleju, a trocinobeton można umieścić na roztworze gliny + piasku.

Elastyczność: Domu z trocinobetonu, ze względu na swoją strukturę, mają zwiększoną elastyczność, co jest bardzo ważne dla budowy domów w strefach sejsmicznych lub niestabilnych gleb. To pozwala mu łatwo pracować na zginaniu, gdy przekracza maksymalne obciążenia i bez konsekwencji jego przywrócenia. Podczas kurczenia się budynku z betonu komórkowego, cegły lub skorupiaki on może pęknąć, a dom z bloku konopnego przetrwa takie procesy bez uszkodzeń. Blok konopny nie niszczy się nawet wtedy, gdy spada z dużej wysokości. Beton komórkowy pęka podczas załadunku / rozładunku, transportu i robót budowlanych, a także gdy budynek kurczy się, w ciągu 1-2 lat 15-20% bloków betonowych pęka.

Przyjazne dla środowiska: Używamy cementu portlandzkiego lub wapnu o dużej wytrwałości, a także jako organicznego wypełniacza – pochodni konopi, które posiadają dodatkowe unikalne właściwości. Jedną z głównych zalet są właściwości antyseptyczne. Dzięki składowi biochemicznemu paździerza konopi nie mają na niego wpływu drobnoustroje, co oznacza, że w domu z trocinobetona nie grzybów i pleśni. Również konopie nie absorbują promieniowania, jeśli drewno pochodzi z regionu, w którym uwolniono promieniowanie, gromadzi się ono w drenie i pozostanie w nim. Konopie uprawiane na terenie elektrowni jądrowej w Czarnobylu, dla przykładu, wykazały zero poziomu promieniowania.

Dźwiękoizolacja: Blok konopny ma wysoki poziom izolacji akustycznej. Dom zbudowany z bloków z trocinobetony (bloku konopnego) będzie doskonałe izolowanym akustycznie.
Współczynnik absorpcji dźwięku z częstotliwością 500-2000 Hz:

   • Blok konopny – 0,17-0,6;
   • Beton komórkowy – 0,2;

Przepuszczalność pary wodnej: Bloki konopne są materiałem oddychającym. Ta właściwość materiału zapewnia dopływ powietrza, nawilża i równomiernie rozprowadza wilgoć. Im lepsza jest przepuszczalność pary, tym mniej wilgotności będzie w pomieszczeniu i lepszy mikroklimat. Główna różnica pomiędzy blokiem konopnym a innymi materiałami polega na tym, że nie wymaga dodatkowej izolacji, a jako wykończenie możliwe jest zastosowanie tynku wapiennego, co zapewni efekt „oddychania” ścianom. Inne materiały wymagają dodatkowej izolacji i specjalnych roztworów tynku, co znacznie zmniejsza współczynnik pary wodnej, a nawet całkowicie zredukuje do zera (tak jak w przypadku tworzywa piankowego).

Dom z trocinobetonu - ciepły dom!

Zakres stosowania:

   • ściany zewnętrzne;
   • nośne ściany zewnętrzne do 2-3 pięter;
   • montaż przegród;

Budowanie domu z trocinobetonu – korzyści są oczywiste!

Zalety trocinobetonu – są niezaprzeczalne:

   • Dom zbudowany z bloków konopnych jest całkowicie ekologiczny;
   • Dom z bloków konopnych jest ekonomicznie korzystny, ponieważ nie wymaga dodatkowych kosztów izolacji;
   • Ze względu na niską wagę elementów konstrukcyjnych, nie wymaga dodatkowego wzmocnienia fundamentu,
    co prowadzi również do oszczędności;
   • Jeśli budujesz dom z trocinobetonu, warunki budowy zostaną znacznie zredukowane;
   • Charakterystyka techniczna bloków konopnych pozwoli zaoszczędzić na ogrzewaniu;
   • Nie wymaga dodatkowej izolacji akustycznej;

Termoizolacyjny Blok

Blok konopny (Hempcrete)

Strukturalny Blok

Rozmiar 500*300*100mm
Liczba bloków w 1m.3 66
Średnia gęstość wynosi 400-450 kg/m3
Waga jednego bloku 7 kg
Przewodność cieplna 0,07-0,075 W/mK
Absorpcja dźwięku, 126-2000 Hz 0,17-0,6
Odporność na mróz, cykl 25-50
Wchłanianie wody,% 40-85
Odporność ogniowa 0,75-1,5 h
Biostabilność V grupa
Wytrzymałość na ściskanie, MPa 0,5-1
Siła zginania, MPa 0,7-1
Rozmiar 500*300*200mm
Liczba bloków w 1m.3 33
Średnia gęstość wynosi 500-550 kg/m3
Waga jednego bloku 15 kg
Przewodność cieplna 0,07-0,075 W/mK
Absorpcja dźwięku, 126-2000 Hz 0,17-0,6
Odporność na mróz, cykl 25-50
Wchłanianie wody,% 40-85
Odporność ogniowa 0,75-1,5 h
Biostabilność V grupa
Wytrzymałość na ściskanie, MPa 0,5-2,5
Siła zginania, MPa 0,7-1

Bloki budowlane z trocinobetonu – najlepszy materiał do budowy

Z bloków konopnych powstała stacja meteorologiczna na biegunie północnym, a grubość ścian była tylko 30 cm. Inną zaletą bloków konopnych jest ich odporność sejsmiczna, trocinobeton nie pęknie i nie pęka w krytycznym obciążeniu.

Produkcja Bloku konopnego

Produkcja trocinobetonu odbywa się w sposób przemysłowy przy stałej kontroli jakości. Dzięki temu bloki konopne mają odpowiednie wymiary, są jednorodne w kompozycji i mają tę samą gęstość. Proces suszenia bloku konopnego odbywa się w specjalistycznej suszarce, co zapewnia jednolite suszenie bloków konopnych.

Używamy paździerza konopi jako surowca do produkcji trocinobetonu. Spoiwo mineralne to cement portlandzki. To utwardzacz biologiczny i przyjazny dla środowiska. W porównaniu z wiórkami drzewnych i innymi wypełniaczami, paździerz konopi ma wiele korzyści: główną różnicą paździerza konopi i wiórów drzewnych jest szybkość przewodności cieplna i ona jest znacznie wyższa w konopi.

   • Współczynnik przewodności cieplnej bloku z wiórów drzewnych – 0,1-0,15 J / (m * K);
   • Współczynnik przewodności cieplnej bloku z paździerza konopi – 0,07-0,075 J / (m * K).

Zaletą trocinobetonu z paździerzy konopnych jest również zdolność do pochłaniania wilgoci, aż do 40% swojej objętości, bez zmiany jego właściwości. W bloku z paździerzy konopnych – nie ma kory. Zgodnie z treścią standartu zarwartośc kory w blokach z trocinobetonu nie może przewyższać 5%, chociaż w większości bloków z drewna i betonu zawartość kory wynosi 15-20%. Blok z paździerza konopnego ma niższą wagę niż blok z wiórów drewnianych, co znacznie zmniejsza obciążenie fundamentu.

Blok konopny jest najlepszym materiałem do budowy domów i ocieplania!

PODOBNE PRODUKTY