PAŹDZIERZE KONOPNE I LNIANE
Do ściółkowania gleby

 • 100% naturalny produkt;

 • nawóz organiczny;
 • ochrona roślin i gleby;
 • oszczędzanie czasu i pieniędzy;
 • wygodny w użyciu;

ZOBACZ WEICĘJ

Ściółkowanie w ogrodzie jest jedną z najważniejszych spraw jeśli chodzi o zdrowotność gleby i ochronę przed nadmiernym rozwojem chwastów. Oszczędzamy także wodę do podlewania, bo ochroniona grubą warstwą ściółki gleba tak nie paruje i rośliny mogą do woli korzystać.

Warto pamiętać, aby przed rozłożeniem ściółki glebę dobrze przekopać i rozbić jej grudki – ziemia na którą rozkładanym ściółkę musi być pulchna i wilgotna. Konieczne jest także dokładne usunięcie chwastów.

RODZAJE MULCZY

Kora drzew

Skoszona trawa

Paździerze konopne

Paździerze
lniane

Trociny

Słoma

ŚCIOŁKA Z PAŹDZIERZA KONOPNEGO

Mulcza ozdobna jest materiałem pochodzenia organicznego, który zakopuje się pod powierzchnią gruntu w celu ochrony roślin i zwiększenia owocowania. Paździerze konopne to zmielona część łodyg konopi w postaci słomy, pozostawiona po trzepotaniu. Ilość do 70% wagi łodygi. Paździerze konopne składa się z celulozy (około 45-58%), ligniny (około 21-29%) i pentozanu (około 23-26%).

ŚCIOŁKA Z PAŹDZIERZA LNIANEGO

Paździerze lniane może służyć jako ściółka do gleby, która pozwala nasycać glebę makro i mikroelementami, takimi jak fosfor, potas, wapń, mangan, krzem i inne w optymalnych kombinacjach. Ponadto ściółka zapewnia ochronę gleby i roślin przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wahaniami temperatur, redukcją wymywania przez ulewne deszcze, ochroną gleby przed wysychaniem i sprzyja zachowaniu w glebie pożytecznych owadów podczas mroźnych zim. Ściołka jest aktywnie wykorzystywana do celów dekoracyjnych i podkreśla kontrast roślin na klombach.

NAPEŁNIACZ DO KOMPOZYTÓW I SUBSTRATÓW NA GRZYBY:

Ponadto, paździerze lniane stosuje się jako substrat do uprawy grzybów.

ZALETY MULCZOWANIA KONOPI I LNU

 • Zatrzymuje wilgoć 4 razy większą niż jej objętość
 • Skutecznie walczy z fitopatogenami bez pestycydów
 • Odbija promienie słoneczne i chroni przed wysuszeniem
 • Zapobiega wzrostowi chwastów: komosa ryżowa i brzoza
 • Chroni system korzeniowy przed zamarzaniem w zimie
 • Ślimaki nie rozmnażają się w paździerzy konopnej i lnianej

W JAKI SPOSÓB MULCZOWAĆ

Przed mulczowaniem poluzuj glebę na głębokość kilku centymetrów

Wymieszaj z niewielką ilością paździerzy

Napełnij 2-3 cm

Wlać wodę, aby aktywować właściwości paździerzy

Zużycie paździerzy: 2 wiaderka (10 litrów) na 1 m2. Jeden blok wystarczy do wypełnienia 10 m2.

Ściółkowanie gleby w ogrodzie

sprzedaż hurtową

OPAKOWANIE:

Rozmiar 50*35*80 cm; Waga 25 kg. Masa i objętość są przybliżone. Koszt dostawy jest płatny osobno.

PAŹDZIERZE KONOPNE i LNIANE

ZOSTAWIĆ APLIKACJĘ W SPRAWIE OBLICZANIA CENY

ZOBACZ SZCZEGÓŁY