PAŹDZIERZE LNIANE | Ściółka i Mulcza

Paździerze lniane. W procesie pierwotnej obróbki kultur łykowych powstanie paździerza jest w wysokości 60-65%. Paździerz znajduje zastosowanie w zakładach produkcji lnianej, jako paliwo dla kotłowni, a także dla potrzeb gospodarstw domowych. Tak wysoki procent tworzenia się paździerza wiąże się z dalszym jego efektywnym wykorzystaniem jako paliwo, mulcza ozdobna, ściółka dla koni i innych zwierząt domowych.

Dostępność:  Na zamówienie;

Kod producenta (GCP): 590368428